NOx Filterbox 2.0

Plug-and-play oplossingen die als mitigerende maatregelen stikstofoxiden (NOx) rond bouw-en bedrijfsactiviteiten afvangt.

Wat is de NOx Filterbox 2.0? 

De NOx FilterBox 2.0 is een plug-and-play oplossing die als mitigerende maatregel stikstofoxiden (NOx) rond bouw- en bedrijfsactiviteiten afvangt. De NOx FilterBox 2.0 is door TNO getest, 150 uur op een bouwlocatie in de Randstad en kan op jaarbasis 27 kg NOx uit de buitenlucht verwijderen. Dit aantal kg is uiteraard afhankelijk van de heersende concentratie NOx in de buitenlucht. 

De NOx FilterBox 2.0 kan toegepast worden in elke gewenste sector voor het afvangen van stikstofoxiden. Voor een optimale werking verdient het de aanbeveling de NOx FilterBox 2.0 op een hoogte van 2 tot 4 meter te plaatsen met een vrije aanzuigmogelijkheid van buitenlucht, bijvoorbeeld op een vrijstaande 20" container. 

Test TNO 

De NOx FilterBox 2.0 is door TNO een week lang getest op een bouwlocatie in de randstad. Hierbij is continu gemeten wat de aanzuig van stikstofoxiden was en hoeveel de uitblaas betrof. De metingen laten zien dat het systeem inderdaad goed in staat is stikstofoxiden af te vangen, vooral de stikstofdioxide; NO2. In de meetperiode van 150 uur werd in totaal 458 gram stikstofoxiden afgevangen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij winterse temperaturen tussen 14 en 0 graden C.

OC Filtration Solutions geeft tevens advies bij het aanvragen van vergunningen en levert project specifieke berekeningen om dit proces te bespoedigen.  

Aansluiting

*o.b.v. gemiddeld 43 µg/m³ per jaar

Onderhoud

Aan de hand van meetapparatuur op de NOx Filterbox 2.0 kunnen wij de efficiency van het filtermedium monitoren. Indien het filtermedium verzadigd is dienen de filters vervangen te worden. Voor zowel het monitoren als voor het vervangen van de filters bieden wij onderhoudscontracten aan. Neem hiervoor vrijblijvend contact op via 085-064 58 62.  

Afvalverwerking 

Vervuilde filters voeren wij af als chemisch afval. Dit afval wordt  als calorische brandstof gebruikt in moderne vuilverbrandingsinstallaties verwerkt en past hiermee binnen een circulair proces. Deze vuilverbrandingsinstallaties voldoen aan strenge milieuwetgevingen en zijn voorzien van zogenaamde SCR installaties (ofwel selectieve katalytische reductie installaties) waarbij gemiddeld 90-94% van alle stikstofoxiden die vrijkomen tijdens het verbrandingsproces worden verwijdert. De restwarmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces wordt in veel gevallen hergebruikt als warmte/energie.

Stappenplan aanvraag NOx FilterBox 2.0

Voor het aanvragen van de NOx FilterBox 2.0 zijn slechts drie stappen benodigd: 

  1. U als aanvrager voert een Aerius berekening uit.
  2. Aan de hand van de uitkomst van deze Aerius berekening laat OC Filtration Solutions door een onafhankelijk adviesbureau de specifieke berekening uitvoeren hoeveel NOx FilterBoxen 2.0 er nodig zijn.
  3. Met de onderbouwde oplossing kunt u als aanvrager het traject van vergunningaanvraag aangaan. 

Bestel de NOx FilterBox 2.0 vandaag nog. Neem contact met ons op.

Deel deze pagina

facebook linkedin twitter

De website van Orange Climate gebruikt cookies van onder andere Google Analytics en Hotjar om de eigen kwaliteit te verbeteren en voor commerciële doeleinden. Soms vind je op de site, inhoud van Facebook, Twitter of YouTube (bijvoorbeeld onze video's); deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.