Onze Missie

Autarkis ontwikkelt energiezuinige installatieconcepten, gebruikmakend van PCM's.

De missie van Autarkis is: "Het ontwikkelen, produceren en verkopen van energiezuinige installatieconcepten, systemen en componenten, eventueel in samenwerking met partners".

De toepassing van PCM's (Phase Change Materials) staat hierbij voor ons centraal. Voor de realisering van dit doel is het noodzakelijk dat deze technologieën levensvatbaar en betrouwbaar zijn en wereldwijd moeten kunnen worden toegepast.

Zorg voor het behoud van onze planeet

Autarkis loopt hierbij vooruit op een op een duurzame toekomst, waarin de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en energie beperkt zullen zijn. Een tweeledige missie staat centraal: Positionering als marktleider voor PCM oplossingen in duurzame energietechnologie en zorg voor het behoud van onze planeet.

Autarkis is er in geslaagd om vorderingen te maken in betrouwbare en commercieel concurrerende installatieconcepten, met name door het gebruik en de toepassing van fase-overgangsmaterialen (PCM's). Hierbij zijn wij sterk voorstander van het gebruik van duurzame energiebronnen als zon- en windenergie, biobrandstoffen en nuttig gebruik van restwarmte.

Efficiënte energieopslag is een van de grootste problemen voor alternatieve energietechnologieën. In welke vorm energie ook wordt opgeslagen(als warmte-, als koude-, kinetische of chemische energie)voor een systeem dat gebruik maakt van alternatieve energie is gewoonlijk een opslagbuffer nodig. Loskoppeling van vraag en aanbod van energie is noodzakelijk om aan de wisselende vraag aan energie van een systeem te kunnen voldoen.

Oplossingen voor het toenemende energieverbruik

Zoals gezegd kunnen deze systemen, door gebruik te maken van fase-overgangsmaterialen, zorg dragen voor uitwisseling van grote hoeveelheden latente energie die op een vaste temperatuur worden opgeslagen en weer beschikbaar zijn voor gebruik wanneer nodig. Deze technologie maakt het mogelijk om op efficiënte en economische wijze met energie om te gaan. Producten en toepassingen van Autarkis bieden een oplossing voor het toenemende energieverbruik en de daarbij behorende stijging van de emissie van CO2. Als deelnemer van Green IT Amsterdam Region zetten wij ons hier nog eens extra voor in.

Door huidige en toekomstige milieu wet- en regelgeving en de hierbij behorende hogere kosten zullen de meeste ondernemingen en particulieren gaan kiezen voor slim energieverbruik. Het realiseren hiervan biedt een uitdaging aan ontwerpers, installateurs en bouwers omdat dit leidt tot extra afwegingen in de ontwerpfase. Autarkis kan en wil hierin ondersteuning bieden.

Deel deze pagina

facebook linkedin twitter

De website van Orange Climate gebruikt cookies van onder andere Google Analytics en Hotjar om de eigen kwaliteit te verbeteren en voor commerciële doeleinden. Soms vind je op de site, inhoud van Facebook, Twitter of YouTube (bijvoorbeeld onze video's); deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.