Technisch Universiteit Eindhoven

Om het duurzaamste onderwijsgebouw te realiseren in een volledig gerenoveerd pand, is goed advies en meedenken door experts nodig. Orange Climate heeft daarom een actieve rol gespeeld in het leveren van een optimaal klimaat.
Foto: Orange ClimateRob Drijer

Het hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven uit 1963 (ookwel bekend als het Atlasgebouw) is gerenoveerd. Door het pand volledig te strippen, hergebruik te combineren met state-of-the-art materialen en duurzame installaties toe te passen, is het gebouw getransformeerd tot een uitzonderlijk energiezuinig universiteitsgebouw.

Het Atlasgebouw biedt o.a. onderdak aan diverse faculteiten, collegezalen, flexibele studiegebieden, laboratoria, studieverenigingen, een restaurant, fietsenstalling en tentoonstellingsruimten.

Duurzame ambities TU/e krijgen vorm

De TU/e heeft een flinke duurzame ambitie (o.a. om in 2030 voor 50% een energie-neutrale campus te worden). Daarom is er bewust gekozen voor de renovatie van het hoofdgebouw. In de verbouwing van het zestien bouwlagen tellende voormalig hoofdgebouw is het uitgangspunt de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt het comfort van de gebruiker centraal gezet. Materialen worden zo veel mogelijk hergebruikt en bij de keuze van nieuwe materialen zijn de milieu effecten meegenomen.

Belangrijkste ontwerpmaatregelen

In het gebouw zijn diverse ontwerpmaatregelen doorgevoerd met het oog op duurzaamheid. Deze inspanningen hebben ervoor gezorgd dat in maart 2017 het BREAAM-certificaat voor meest duurzame onderwijsgebouw in ontvangst is genomen:

Orange Climate werkt actief mee

Orange Climate levert niet alleen duurzame en energiezuinige oplossingen. Onze experts denken ook actief mee tijdens de engineering, om zo de gewenste specificaties te behalen per ruimte. Waaronder de juiste snelheden, de beste afmetingen per component en de nodige aanpassingen om geluid te beperken. Uiteraard met de juiste luchtverdeelapparatuur om tocht te voorkomen. Tijdens het uitgebreide ontwerpproces is alles in 3D BIM modellen uitgewerkt om een optimale oplossing te bewerkstelligen. Alle ontwerpbeslissingen zijn zo in een vroeg stadium integraal afgestemd en getoetst op haalbaarheid.

De luchtbehandelingskasten zijn energiezuinige, duurzame ERP kasten en volledig modulair. Alle geleverde kasten zijn laag in onderhoud en kunnen in de toekomst eenvoudig geoptimaliseerd worden waar nodig om de technische levensduur te blijven verlengen. De 4 luchtbehandelingskasten (voor zowel de laag- als de hoogbouw) worden deels op het dak en deels in technische ruimtes in de kelders geplaatst. Een totaal van 208.947 m3/h wordt hier gerealiseerd.

De geleverde luchtverdeelapparatuur is per verdieping aangeleverd en bestond o.a. uit:

Helaas was er reeds voor traditionele (water gevoerde) klimaatplafonds gekozen voordat Orange Climate betrokken werd bij het project. Het toepassen van faseovergangsmaterialen in de plafonds was een passende duurzame maatregel geweest.

Bekijk de referentievideo van dit prachtige project 

Meer weten over de renovatie van het Atlasgebouw?

Lees er meer over en bekijk de actuele stand van zaken op de website van de TU/e. Zelf ook de experts van Orange Climate mee laten denken of engineeren aan je project? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs. 

Download als PDF

Deel deze pagina

facebook linkedin twitter

De website van Orange Climate gebruikt cookies van onder andere Google Analytics en Hotjar om de eigen kwaliteit te verbeteren en voor commerciële doeleinden. Soms vind je op de site, inhoud van Facebook, Twitter of YouTube (bijvoorbeeld onze video's); deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.