Een Duurzame Toekomst: Onze Verantwoordelijkheid en Actieplan

Duurzaamheid

In een wereld waar duurzaamheid een steeds centralere rol speelt, zetten wij ons volledig in voor het creëren van een toekomst die niet alleen ecologisch groen, maar ook sociaal rechtvaardig is. Wij streven naar een evenwicht tussen milieuverantwoordelijkheid en ethische bedrijfspraktijken, waardoor we een pionier zijn in duurzame ontwikkeling en een voorbeeld voor anderen.

IMG_0413-Enhanced-NR-2
Welkom op onze pagina gewijd aan duurzaamheid, een kernwaarde die ons bedrijf drijft in alle facetten van onze bedrijfsvoering.

Van het respecteren van mensenrechten tot het verminderen van onze ecologische voetafdruk, we zijn toegewijd aan het bouwen van een betere toekomst voor iedereen. Ons actieplan voor duurzaamheid is onderverdeeld in vier cruciale gebieden: Mensenrechten, Arbeidspraktijk, Milieu, en Gemeenschap. Elke sector weerspiegelt onze toewijding om verantwoordelijk en ethisch te handelen, niet alleen binnen ons bedrijf maar ook in onze bredere gemeenschap.

Mensenrechten bij Toeleveranciers

Mensenrechten

Wij geloven dat respect voor mensenrechten de basis vormt van een duurzame bedrijfsvoering. Dit begint bij onze toeleveranciers. We werken nauw samen met onze partners om ervoor te zorgen dat hun werkomstandigheden eerlijk en ethisch zijn. Dit betekent het implementeren van strikte beleidsmaatregelen en regelmatige controles om misstanden zoals dwangarbeid en kinderarbeid te voorkomen. Wij zetten ons in voor transparantie en verantwoordelijkheid in onze toeleveringsketen, en streven ernaar om de standaarden constant te verhogen.
Orange-Climate-4823-web
Een Gezonde en Veilige Werkomgeving

Arbeidspraktijk

Ons personeel is ons meest waardevolle bezit. Daarom richten we ons op het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Dit omvat het actief aanpakken van ziekteverzuim door een ondersteunend beleid en adequate voorzieningen. De voortgang van ons RIE (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) actieplan benadrukt onze inzet voor continue verbetering van de werkplekveiligheid. Wij investeren ook in de ontwikkeling van onze medewerkers door middel van diverse opleidingsprogramma's, en streven naar een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen ons team. Dit alles draagt bij aan een positieve en productieve werkomgeving, wat zich weerspiegelt in onze hoge medewerkerstevredenheid en lage ongevallencijfers.
Orange-Climate-4618-web
Verantwoordelijkheid nemen voor onze planeet

Milieu

Onze ecologische voetafdruk is een belangrijk aandachtspunt. We richten ons op het verminderen van ons elektriciteitsverbruik door het implementeren van energie-efficiënte praktijken en technologieën. Ons wagenpark bestaat uit zuinige bedrijfswagens, en we moedigen het gebruik van alternatieve vervoerswijzen aan. Afvalmanagement speelt ook een cruciale rol; we streven ernaar om de hoeveelheid afval per medewerker te verminderen en recyclen waar mogelijk. Onze inzet om de totale CO2-uitstoot te verminderen, wordt ondersteund door concrete doelstellingen en regelmatige monitoring.
_MG_8039
Bijdragen aan de Lokale Gemeenschap

Gemeenschap

Onze betrokkenheid bij de gemeenschap wordt weerspiegeld in ons engagement om stageplaatsen en kansen voor sociale terugkeer te bieden. Door stageplaatsen aan te bieden, ondersteunen we de volgende generatie professionals en dragen bij aan hun ontwikkeling. Ons programma voor sociale terugkeer is gericht op het creëren van kansen voor mensen die opnieuw toetreden tot de arbeidsmarkt, wat bijdraagt aan een inclusievere en veerkrachtigere gemeenschap.
Orange-Climate-4039-web
Downloads